Home Voorstellen Ondernemers Particulieren Actueel Links Contact

Uw administratiekantoor voor financiële, fiscale en administratieve vraagstukken

Het Kantoor Administraties - Burg. Baron van Dedemstraat 1F  - 7711 HV Nieuwleusen  - telefoon 0529 481762  - fax. 0529 482767 info@hetkantooradministraties.nl

BTW verhoging van 19 naar 21%


Per 1 oktober aanstaande wijzigt het hoge btw-tarief van 19% naar 21%. Voor de beoordeling welk percentage van toepassing is, geldt als uitgangspunt dat de datum van afronding van de goederenlevering en / of verrichte dienst doorslaggevend is. Dit op zich logische uitgangspunt leidt toch tot veel vragen.


Het Ministerie van Financiën heeft daarom voor specifieke situaties regelingen getroffen. Een en ander moet ook nog correct in de aangifte worden opgenomen. Ook daarover zijn vragen gesteld en beantwoord. Bijgevoegd is een publicatie van de staatssecretaris waarin de meeste, vooral algemene vragen kort zijn beantwoord, waarbij waarschijnlijk niet alles bij u van toepassing is. Deze publicatie is tevens te vinden op de site van de rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl).

Verder blijven er ook vragen onbeantwoord, met name als het gaat om de levering van goederen. Denk bijvoorbeeld aan een bestelling en leverdatum in september, doch wegens vertraging bij bijvoorbeeld de transporteur of toeleverancier wordt het goed pas in oktober bezorgd. Ook kunnen leveringsvoorwaarden een rol spelen bij de bepaling van het juiste percentage.


Uw specifieke situatie vraagt om een aandacht. Kijkt u daarom goed of de facturatie de komende maanden juist gaat.


Mocht u vragen hebben op het gebied van de tariefswijziging, dan kunt u contact met ons opnemen.