Home Voorstellen Ondernemers Particulieren Actueel Links Contact

Uw administratiekantoor voor financiële, fiscale en administratieve vraagstukken

Het Kantoor Administraties - Burg. Baron van Dedemstraat 1F  - 7711 HV Nieuwleusen  - telefoon 0529 481762  - fax. 0529 482767 info@hetkantooradministraties.nl

Deutsche bank voornemens 18.000 MKB klanten af te stoten


Op 11 juni startte NOAB een onderzoek naar knelpunten bij MKB-ers, die worden veroorzaakt door recent beleid van de Deutsche Bank. De Deutsche Bank is voornemens om 18.000 kleinere zakelijke klanten af te stoten, waarvan er 4.000 een lening en/of rekening-courantkrediet hebben. Zij lopen nu kans op problemen: overstappen naar andere banken is in veel gevallen moeilijk of zelfs onmogelijk, de voorwaarden zijn strenger en er zijn kosten verbonden aan het overstappen. 

  
De Deutsche Bank heeft aan MKB-Nederland | VNO-NCW toegezegd dat ondernemers niet op straat worden gezet. Tweede toezegging is dat waar er concrete situaties zijn van ondernemers wel de dupe dreigen te worden, deze aan de top van de Deutsche Bank kunnen worden voorgelegd zodat er een naar een oplossing kan worden gezocht.


Mocht u klant zijn bij de Deutsche bank dan is het zaak dat u snel in actie komt door in ieder geval bezwaar te maken om te voorkomen dat e.e.a. Stilzwijgend wordt geaccepteerd.


Mocht u acuut problemen ondervinden door de acties van de Deutsche bank, meld dit dan ook direct via telefoonnummer 020 - 555 4000 of per mail kcc.nederland@db.com