Home Voorstellen Ondernemers Particulieren Actueel Links Contact

Uw administratiekantoor voor financiële, fiscale en administratieve vraagstukken

Het Kantoor Administraties - Burg. Baron van Dedemstraat 1F  - 7711 HV Nieuwleusen  - telefoon 0529 481762  - fax. 0529 482767 info@hetkantooradministraties.nl

Wat verandert er voor u in 2013?


Hoe betaalt u in 2013 de bijdrage Zvw aan de Belastingdienst? En hoe zit het met de levensloopregeling en de AOW-leeftijd van uw werknemers? Lees hier wat er voor u verandert in 2013.


Een aantal voorgenomen veranderingen moeten nog worden goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer. Om u toch alvast zo goed mogelijk te informeren, verwijzen we in die gevallen naar rijksoverheid.nl.


Veranderingen voor werkgevers

Alle veranderingen voor werkgevers leest u in de Nieuwsbrief Loonheffingen 2013. In de nieuwsbrief vindt u onder meer informatie over:


Digitaal aanleveren financiële gegevens

Met SBR (Standard Business Reporting) levert u op een standaardmanier financiële gegevens aan bij de Rijksoverheid. Meer hierover leest u bij SBR.


Invoering verhuurderheffing

Bent u eigenaar van meer dan 10 woningen en verhuurt u die woningen? Dan krijgt u te maken met een verhuurderheffing. De eerste aangifte moet u doen voor 1 oktober 2013 Meer hierover leest u op rijksoverheid.nl.


Verklaring arbeidsrelatie (VAR)

In 2013 wordt de VAR niet meer automatisch verstrekt. Vanaf 1 januari 2014 komt er een programma waarmee u online een VAR kunt aanvragen. Meer over de VAR leest u bij VAR aanvragen.


Assurantiebelasting

Vanaf 1 januari 2013 is het tarief van de assurantiebelasting 21%. Dit was 9,7%. Meer hierover leest u binnenkort op onze internetsite, bij 'Assurantiebelasting'.


Accijns en verbruiksbelastingen

Het lage accijnstarief voor rode diesel verdwijnt per 1 januari 2013. Voor scheepvaart die geen pleziervaart is, blijft de vrijstelling van accijns bestaan. De accijns op alcohol en tabak wordt verhoogd, en de verbruiksbelasting op pruim- en snuiftabak verdwijnt. Meer hierover leest u op rijksoverheid.nl.


Verpakkingenbelasting verdwijnt

De verpakkingenbelasting voor producenten en importeurs verdwijnt. Daarvoor in de plaats komt de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen. De heffing van deze bijdrage verloopt via het Afvalfonds Verpakkingen. Meer hierover leest u binnenkort op onze internetsite, bij 'Verpakkingenbelasting' en op afvalfondsverpakkingen.nl.


Woon- werkverkeer (forensentaks)

Het plan om de aftrek voor woon- werkverkeer af te schaffen, en de vergoeding hiervoor te belasten, gaat niet door. Dit wetsvoorstel kwam uit het Lente-akkoord van begin 2012, maar is ingetrokken. Meer hierover leest u op rijksoverheid.nl.


Levensloopregeling en vitaliteitssparen

Vanaf 1 januari 2013 zou de vitaliteitsspaarregeling worden ingevoerd in plaats van de levensloopregeling. In november 2012 is besloten dat vitaliteitssparen niet wordt ingevoerd. Meer hierover leest u op rijksoverheid.nl.


Heffingsrente wordt belastingrente

Vanaf 1 januari 2013 is de heffingsrente gewijzigd in belastingrente. Deze rente wordt vanaf 2013 berekend vanaf 1 juli in plaats van 1 januari. Bijvoorbeeld over het belastingjaar 2012 rekenen wij rente vanaf 1 juli 2013. Meer hierover leest u bij Heffings- en invorderingsrente en in de Nieuwsbrief Loonheffingen 2013.


Belastingplan 2013

Op rijksoverheid.nl vindt u het Belastingplan 2013 en de Memorie van toelichting bij het Belastingplan 2013, met daarin de voorgestelde veranderingen vanaf 2013. Ook vindt u daar een video waarin staatssecretaris Weekers een toelichting geeft op de plannen voor 2013.


Bron: www.belastingdienst.nl