Home Voorstellen Ondernemers Particulieren Actueel Links Contact

Uw administratiekantoor voor financiële, fiscale en administratieve vraagstukken

Het Kantoor Administraties - Burg. Baron van Dedemstraat 1F  - 7711 HV Nieuwleusen  - telefoon 0529 481762  - fax. 0529 482767 info@hetkantooradministraties.nl

Breed akkoord voor woningmarkt en bouwsector


Het kabinet heeft op 13 februari 2013 samen met D66, ChristenUnie, SGP en de coalitiepartijen

een akkoord bereikt over de woningmarkt en de bouwsector. Het pakket omvat een fors aantal

maatregelen die de bouw en daarmee de werkgelegenheid stimuleren, energiebesparing bevorderen,

starters helpen en scheefwonen tegengaan.

Het woningmarktakkoord moet de consument en de sector zekerheid geven voor de lange termijn. Ook

worden de effecten van belangrijke hervormingen uit het regeerakkoord voor de woningmarkt, de

bouwsector en specifieke groepen verzacht. De belangrijkste maatregelen zijn:


Huren en kopen

Bouwen

Het kabinet en D66, CU en SGP gaan de investeringscapaciteit in de bouw stimuleren door:


Overige maatregelen


Persbericht: Breed akkoord voor woningmarkt en bouwsector