Home Voorstellen Ondernemers Particulieren Actueel Links Contact

Uw administratiekantoor voor financiële, fiscale en administratieve vraagstukken

Het Kantoor Administraties - Burg. Baron van Dedemstraat 1F  - 7711 HV Nieuwleusen  - telefoon 0529 481762  - fax. 0529 482767 info@hetkantooradministraties.nl

Dividenduitkering versus nieuwe Flexwet.


Nu op 1 oktober 2012 de nieuwe Flexwet voor B.V. ‘S officieel in werking is getreden is er veel veranderd op het gebeid van uitkering van dividend. In tegenstelling tot het verleden zal er niet meer gekeken moeten worden naar eventuele vrij uitkeerbare reserves, maar zal er een zogenaamde continuïteitstest gedaan moeten worden.


Deze continuïteitstest houdt feitelijk in dat het voortbestaan van de onderneming niet in gevaar komt door het uitkeren van dividend, een terugbetaling op aandelen of inkoop van eigen aandelen.

Feitelijk zal er dus bij iedere dividenduitkering een liquiditeitsprognose gemaakt moeten worden waaruit blijkt dat de BV in staat blijft tot het betalen van haar opeisbare schulden.


Onderstaand de test schematisch weergegeven:Mocht achteraf blijken dat er uitkering heeft plaatsgevonden, terwijl de bestuurder wist of behoorde te weten dat na uitkering haar opeisbare schulden nier meer zou kunnen blijven voldoen, dan volgt hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurder en ook aandeelhouders te kwader trouw moeten terug storten in geval van faillissement.