Home Voorstellen Ondernemers Particulieren Actueel Links Contact

Uw administratiekantoor voor financiële, fiscale en administratieve vraagstukken

Het Kantoor Administraties - Burg. Baron van Dedemstraat 1F  - 7711 HV Nieuwleusen  - telefoon 0529 481762  - fax. 0529 482767 info@hetkantooradministraties.nl

Valse e-mail in omloop (belastingdienst)


Met enige regelmaat worden er valse facturen verstuurd, deze facturen lijken vaak op bestaande facturen van bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel. Op de site van het steunpunt acquisitie fraude kunt u nalezen welke meldingen hiervan zijn gedaan en kunt u ook eventueel zelf een melding doen.


Naast deze facturen zijn er ook met enige regelmaat valse e-mails in omloop. Momenteel doet een e-mail de ronde die lijkt te zijn verzonden door de belastingdienst. Ontvangt u deze e-mail, klik dan niet op de link en gooi de e-mail weg.


In de e-mail staat dat u een vordering moet betalen, die u kunt bekijken door op een link te klikken. Open die link niet! De link start een script met de bedoeling uw computer te infecteren met een virus.


De valse e-mail bevat de volgende inhoud:


Geachte heer/mevrouw,


Als assistent-curator belastingdienst Amsterdam ben ik in het faillissement van China Trading Compagny BV (onderdeel van SNS property finance) alle debiteuren aan het benaderen inzake een openstaande vordering.


Zo vind ik in de boekhouding een vordering op uw onderneming die inmiddels meer dan 90 dagen oud is.


Ik verzoek u en desnoods sommeer ik u bijgaande vordering per omgaande te betalen.

Mocht u de vordering bestrijden dan verneem ik dat graag.


Indien de betaling niet binnen 4 (werk)dagen op de rekening van China Trading Compagny BV is bijgeschreven zal ik de curator dhr. Kloppen voorstellen om een incasso traject te starten om de vordering te innen.

Alle directe en indirecte bijkomende kosten zullen dan voor uw rekening komen.


Ik moet u er voorts op wijzen dat de rechtercommisaris heeft besloten om alle debiteuren die niet tot betaling over gaan te dagvaarden.

De kosten hiervan zullen eveneens op uw organisatie verhaald worden.


Bekijk uw vordering online.


Bij voorbaat dank voor uw medewerking.


Mocht uw betaling deze mail gekruist hebben dan kunt u deze mail als niet verzonden beschouwen.


Hoogachtend,


Mr. G.B. Haalbers ( assistent-curator) Belastingkantoor Amsterdam

afd. invordering bedrijven

Postbus 1255

1104 KJ Amsterdam

Contact.