Home Voorstellen Ondernemers Particulieren Actueel Links Contact

Uw administratiekantoor voor financiële, fiscale en administratieve vraagstukken

Het Kantoor Administraties - Burg. Baron van Dedemstraat 1F  - 7711 HV Nieuwleusen  - telefoon 0529 481762  - fax. 0529 482767 info@hetkantooradministraties.nl

Gevolgen regeerakkoord voor bedrijfsleven


De ondernemingsorganisaties van Nederland zijn gematigd positief over het conceptregeerakkoord van VVD en PvdA, dat vandaag naar buiten is gekomen. MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland steunen de voortvarendheid waarmee structurele ingrepen in langslepende dossiers als woningmarkt, zorg, arbeidsmarkt en bestuurlijke herindeling worden aangepakt. Voorts zijn zij tevreden dat de overheidsfinanciën op orde worden gebracht.


Bron: MKB Nederland