Home Voorstellen Ondernemers Particulieren Actueel Links Contact

Uw administratiekantoor voor financiële, fiscale en administratieve vraagstukken

Het Kantoor Administraties - Burg. Baron van Dedemstraat 1F  - 7711 HV Nieuwleusen  - telefoon 0529 481762  - fax. 0529 482767 info@hetkantooradministraties.nl

In 2013 lager nettoloon DGA


Directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) houden in 2013 bij een ongewijzigd salaris minder nettoloon over. Het verschil ten opzichte van 2012 kan oplopen tot ongeveer € 200 netto per maand.


DGA’s die niet verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen vallen onder het lage tarief voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Deze bijdrage wordt ingehouden op het nettoloon. Door onder andere de volgende drie wijzigingen houdt de DGA minder netto loon over:Een DGA die een ‘gebruikelijk loon’ van € 43.000 op jaarbasis verdient, gaat er ongeveer € 95 per maand netto op achteruit. Een DGA met een jaarsalaris van circa € 65.000 zelfs ongeveer € 180.


Bij deze berekeningen is alleen rekening gehouden met het brutoloon en inkomensafhankelijke bijdrage ZvW. Er is geen rekening gehouden met andere loonbestanddelen zoals een (bruto) vergoeding voor de ZvW of auto van de zaak. Er is ook geen rekening gehouden met wijzigingen in de inkomstenbelasting en toeslagen. Veder gaat men uit van een DGA die jonger is dan 65 jaar.